KRÁL SE ZLATOU MASKOU

Jan Klusák (1934)

Balet o prologu, 4 obrazech, a epiloguLibreto: Ladislav Fialka
podle novely Marcela Schwoba

3,3,3, 3;4,3,3,1; bat; archi (k dispozici klavírní výtah)