NA HRADĚ PIRKŠTEJNĚ

Eva Jančíková

Žánr: Krátká divadelně-šermířská balada z období 15.století.
Obsazení: 6 mužů, 2 ženy, družina

Významný český státník, politik a diplomat, správce královských měst a nejvyšší hejtman Hynek Ptáček z Pirkštejna, rád pobýval v místě svého zrození – na hradě Pirkštejně v Ratajích. Tento hrad je v téměř nezměněné podobě (až na některé barokní úpravy na počátku 18. stol.) poměrně dobře dochován. Hynek Ptáček měl jedinou dceru Markétu, později provdanou za syna Jiřího z Poděbrad - Viktorína, kterou rod Ptáčků z Pirkštejna vymírá. Jiří z Poděbrad často zajížděl za svým vychovatelem Hynkem Ptáčkem na Pirkštejn a trávil zde sice krátké, ale určitě příjemné chvíle, mezi něž patřilo i zdokonalování se v šermu a v kurtoazii. V šermířské baladě jsou kromě Hynka Ptáčka a jeho dcery Markéty (ve skutečnosti ji jako dospělou nemohl zažít, zemřel ve čtyřiceti letech na Pirkštejně 27.8.1444, je zde také v kostele sv. Matouše pochován) ostatní postavy vymyšlené. Důraz je kladen na herectví a předvedení šermířského umění, což je nosný obsah celého děje. Text i vlastní realizaci scénáře balady lze upravit podle vlastních potřeb a zkušeností herců a šermířů. Počet účinkujících - 6 mužů, 2 ženy, družina, dvě části (Hradní komnata a Turnaj), doba trvání dle vlastních šermířských možností cca 40 minut, lze hrát na veřejném prostranství při nejrůznějších slavnostech nebo v interiéru.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.