ADAM A EVA

Andrej Kutěrnickij

Obsazení: 3 muži, 3 ženy

Odehrává se v ráji a na mořském břehu na Zemi. Současný petrohradský autor doslova zazářil svou novou hrou, v níž v prvním dílu s humorem líčí snahu Pokušitele zlákat Evu ke hříchu, která je korunována úspěchem a končí vyhnáním Adama a Evy z ráje. Ve druhém dílu autor představuje biblickou dvojici po dlouholetém nelehkém životě na Zemi, kdy Adam nakonec odolá novému pokušení a zůstává věrný své celoživotní lásce, Evě.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.