JÁ NEJSEM DREYFUS! (Ani lo Dreyfus, 2007)

Joshua Sobol

Překlad: Markéta Pnina Rubešová
Žánr: monodrama
Obsazení: 1 muž

Hlavní postavou hry je Ferdinand Walsin-Esterházy, důstojník francouzské armády maďarského původu a trochu pozapomenutá postava tzv. Dreyfusovy aféry. Alfréd Dreyfus byl v 90. letech 19. století křivě obviněn ze špionáže pro německé císařství. Skutečným zrádcem byl ale Esterházy, který přijal úplatek za mlčení. Nyní se s ním setkáváme na sklonku jeho života v londýnském Hyde Parku, kde se rozhodl konečně vyjít s pravdou ven, přiznat se ke své velezradě a zároveň své jednání obhájit.

V průběhu šesti scén Esterházy dává průchod svým emocím, pudům, ulevuje svému svědomí a zároveň je stíhán duchy osob, které v Drefusově aféře figurovaly. Esterházy vzbuzuje střídavě strach, soucit, pohoršení, a člověk si nerad přizná, že místy  i pochopení. Považuje se za věrného vlastence armádního sboru.

Sobol v této divadelní hře odkrývá jádro lidské nenávisti k druhému. Promlouvá nejen k židovskému publiku o stálé hrozbě antisemitismu, ale i k člověku obecně. Esterházyho postava komunikuje s posluchačem a účinně a záměrně vyvolává smíšené pocity - stud, překvapení, pohoršení, strach a v neposlední řadě, někde v koutku duše, souhlas, proti kterému je třeba vší silou bojovat.

Toto monodrama, uvedené poprvé v roce 2007 v režii Ajy Kaplanové v Izraeli, vzniklo dle slov jeho autora s myšlenkou poukázat na kořeny evropského antisemitismu. V obecné rovině ale obrací svou pozornost ke zdroji a vývoji rasové nenávisti v kontextu lidské duše.

  Hra se v současné době překládá. V této chvíli je k dispozici pracovní verze téměř celého textu.