VON MORGENS BIS MITTERNACHTS (Von morgens bis mitternachts, 1912)

Georg Kaiser

Překlad: Nepřeloženo
Žánr: činohra
Obsazení: 12 mužů, 11 žen

Člověk může mít peněz jak želez a přesto být chudý. Tak se cítí zaměstnanec banky, který se jednoho dne nešťastně zamiluje do krásné klientky a úplně zblbne. Rozhodne se jí pomoci získat peníze na koupi uměleckého díla, které jí ředitel banky odmítne vydat. Peníze proto na vlastní pěst ukradne a uteče. Když se však pokusí udělat z krásné neznámé spolupachatelku, jeho plán ztroskotá. Během jediného dne podléhá nadšení, pochybnostem, chtíči i zadostiučinění. Nakonec pochopí, ale je již příliš pozdě…

            Hra o destruktivní moci peněz napsaná téměř před sto lety je stále aktuálnější.

  Text originálu v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.