C(R)ASH EUROPE

Tomasz Man

Překlad: Irena Lexová
Obsazení: 6 mužů, 5 žen

Divadelní hra v deseti obrazech, která se odehrává v současnosti, v deseti různých evropských městech. Hra o Evropě, nikoli unijní, ale o Evropě protkané bohatou škálou různých lidských vztahů, z nichž ne všechny lze považovat za příkladné. O lidech, kteří se za každou cenu snaží nějak uplatnit ve společnosti nebo i jen přežít nějakou nevítanou situaci. Současná Evropa je nazírána tak, že lidé už nejsou nijak omezováni hranicemi mezi státy, ale jsou pouze propojeni mezi sebou silnými vazbami (někdy i s vypočítavým osobním a komerčním záměrem). Autor nazírá naši současnost kousavě, s ironií jemu vlastní, všímá si mnohých negativních společenských rysů – také neznajících žádné hranice, buduje modelovou situaci v níž se ocitá moderní hrdina, člověk 21. století. Způsob vyprávění příběhu je inspirován Rejem A. Schnitzlera, individuální postavy totiž z jedné scény přecházejí do scény následující.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.