PRO DOBRO VŠECH (Per il bene di tutti, 1996)

Francesco Randazzo

Překlad: Irena Novotná
Žánr: činohra
Obsazení: 5 mužů, 2 ženy

Vesnička jako každá jiná, ani její obyvatelé se nezdají být výjimeční. Majitel obchodu Zum a jeho žena Zug, její mladší bratr Ansch, lékař Kopf, automechanik Topf a jeho dcera Luss, to jsou protagonisté Randazzovy hry. Autor je načrtává pouze zlehka, v hrubých rysech, text zbavuje interpunkce a nechává jej rytmicky plynout.

Obyvatelé vesnice na hranici země mají přes rozdílné povahy přece jen cosi společného – nade vše ctí svůj klid a nevědí si rady s tím, co neznají. To neznámé leží za hranicí, kterou tvoří řeka. A tak se rozhodnou, že si budou to své bránit. A třeba se zbraní v ruce, jak jinak - pro dobro všech.

Jednoho dne chytí vetřelce z druhého břehu. Otázka zní, co s ním? Padají návrhy dané povahou obyvatel a jejich koeficientem lidskosti. Plíživě se vkrádá strach, který je příčinou nepřátelských postojů ke všemu, co je cizí, jiné, neznámé. Lze s ním bojovat?

Hra o strachu, xenofobii, krutosti a násilí, které jsou plodem lidské omezenosti a neznalosti.

Hra získala v roce 1996 cenu Premio Candoni Arta Terme.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v Dilia.