FRIDY

Jana Ryšánek Schmiedtová

Obsazení: 4 ženy, 3 muži

„Hravá a krvavá fantazie ne zrovna sentimentální dívky.“ Bohémská malířka Frida Kahlo se vrací z Paříže, kde měla úspěšnou výstavu, do New York City. Je po nemoci, došly jí opiáty, kterými tiší své bolesti, je unavená a nemá peníze. I tak se ale snaží přimět vychytralého recepčního hotelu, aby jí léky sehnal na černém trhu. Na hranici mezi vnímáním a abstinenčním blouzněním se Fridě první zjevuje její alter ego, Frida druhá – Riverová, žena toužící po teplu domova, a její věčně hladový manžel: proutník Diego Rivera (ten po celou dobu hry nepromluví jediné slovo, pouze by měl jíst). Pro obě dvě Fridy začíná nelehký proces akceptování té druhé, sebepřijetí. Fridy se skrze reminiscence, vzpomínky a své představy o štěstí dostávají do konfrontace základních životních priorit – Chci být nezávislou osobností a umělkyní a nebo součástí rodiny ovšem s nutností podřídit pak své ambice jejímu fungování? Během čtyřiadvaceti hodin se v hotelu Chelsea Frida první zmítá mezi snem a realitou. V pokoji 311a ji obskakuje mladičká pokojská, kterou natruc Fridě druhé svede, pomiluje se tu a nadobro rozchází se svým milencem – fotografem Nicolasem Murayem, vytáhne druhou nemalou zálohu od vydavatelky módního časopisu Vanity Fair paní Clare Boothe Luce, pro kterou později namaluje skandální obraz Smrt Dorothy Hale, a nakonec získá i ony vytoužené tišící prostředky, aby si je s Fridou druhou u konce svých sil rozdělily, polkly a jedna druhé schovaná v náručí se usmířily. Bolest mizí, Fridy usínají, možná navždy a možná taky ne.
     Hra získala 3. místo při udílení Ceny Evalda Schorma za rok 2009.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.