DIVADELNÍK (Theatermacher, 1984)

Thomas Bernhard

Překlad: Vladimír Tomeš
Obsazení: 3 muži, 3 ženy, 1 němá role ženy, hlasy za scénou

    Do malé rakouské vsi přichází principál Bruscon se svou kočující společností, sestávající z manželky, syna a dcery. Má na repertoáru svou vlastní hru, nazvanou jím Kolo dějin. Z Brusconových promluv vysvítá, že ve hře má vystupovat Caesar, Napoleon, Metternich, lady Churchilová, paní Curieová i další historické postavy. Bruscon tyransky šikanuje členy své rodiny při přezkušování jejich úloh a lítostivě uvažuje nad svým prokletím, které mu přináší život u divadla. Když se schyluje k představení a v hospodském sále se scházejí diváci, hřmění z venku oznamuje bouřku a na volání „Hoří! Fara hoří!“ se diváci rozutečou. Dcera utěšuje zklamaného Bruscona.
    Z Brusconových promluv vyznívá autorův kritický postoj vůči Rakousku, jak je i v jiných hrách u Thomase Bernharda obvyklé.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.