MAHÁBHÁRATA (I. HRA V KOSTKY, II. VYHNANSTVÍ V LESE, III. VÁLKA) (Le Mahabharata, 1985)

Jean-Claude Carrière

Překlad: Nina Vangeli
Žánr: činohra
Obsazení: 20 mužů (v dalších dílech 22; 22) 8 žen (8; 7) žen, 1 dítě (ve všech třech dílech)

U nás často inscenovaný francouzský scénárista a dramatik Jean-Claude Carrière vytvořil pro nejznámější inscenaci proslulého Petra Brooka brilantní text na základě stejnojmenného indického eposu o boji příbuzných královských rodů, Pánduovců a Kúruovců. Do barvitého a zalidněného příběhu zasahují božské a nadpřirozené postavy, prvky mýtické a fantazijní se prolínají s psychologickými postřehy, eros se mísí s válkou a filosofií. Příběh, v němž je dán průchod hněvu, věrnosti, nezměrnému obětování i lidskému selhání, pomstě, podvodům i osudu, dává nádherné herecké příležitosti. Antiiluzivní postupy, přehledně artikulované scénické situace, navlečené v epickém sledu jako perly, jakož i krystalické dialogy poskytují prostor pro rozehraní režijních interpretací a aktualizací. Text obsahuje hluboce humánní poselství, metaforu lidského rodu rozvinuté civilizace. Je vhodný především pro velká divadla, ale díky své metaforičnosti a antiiluzivnosti může obstát i na menší a experimentující scéně.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.