POSLEDNÍ DNY JIDÁŠE IŠKARIOTSKÉHO (The Last days of Judas Iscariot)

Stephen Adly Guirgis

Obsazení: 9 mužů, 5 žen

Poslední dny Jidáše Iškariotského,  hra amerického autora Stephena Adly Guirgise v tomto měsíci po úspěšné pouti americkými jevišti slaví ohromné úspěchy v předním londýnském divadle Almeida.
Současné drama často řeší sex a politiku, náboženství je ale pro ně často tabu - ne ale v této hře. V brilantně napsané tragikomedii se ocitáme v Očistci, kde je ve stylu populárních dramat ze soudní síně veden soud proti nejslavnějšímu zrádci historie - proti Jidášovi. Sledujeme vtipnou disputaci, ve které Jidáše obhajuje advokátka, která neměla právě nejlehčí život a jenž má pochybnosti, zda věří v Boha., žalobcem je pro změnu nafoukaný Egypťan, který se rád poslouchá. Jako svědci vystupují nejen Jidášovi a Ježíšovi souputníci jako Šimon Zélota, Kaifáš, Pilát Pontský či Jidášova matka, ale také Matka Tereza a Sigmund Freud.
Biblická tematika a dogmata se tu projednávají bez skrupulí a zcela současným jazykem.A zábavnou formou kladou mnoho otázek - byl Jidáš arogantním hlupákem, jenž si hrál na Boha anebo Ježíšovým alter egem? Odpustil Ježíš Jidášovi? Můžeme vůbec rozpoznat dobro a zlo?  Odpovědi neznáme, ale Guirgisovo ptaní se je velmi zábavné, velmi chytré a dost znepokující.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA, překlad můžeme zprostředkovat.