PRINCIP CHAOSU (Das Prinzip Meese, 2009)

Oliver Kluck

Překlad: Kateřina Bohadlová
Žánr: experimentální drama
Obsazení: variabilní

    Princip Meese, jak zní originální titul, je zjištění a uvědomění si vlastního zmatení. Obraz současné generace třicátníků. Duch doby bez orientace a bez směřování.
    Autor napsal obsahově i formálně velmi originální hru, která jako strhující vodopád myšlenek postrádá rozdělení do scén i vystupující postavy. Bezejmenné JÁ zametá střepy vlastní identity a prostřednictvím volně předkládaných témat jako televize, krátkodobé zaměstnání, tvůrčí role spisovatele atd. zrcadlí zmatenost generace, k níž Kluck patří. Zmatenost - chaos - odkazuje k německému malíři, scénografovi a performerovi Jonathanu Meesovi, jehož dílo je právě metaforou současné mladé generace.
   
    Hra Princip chaosu byla oceněna na festivalu Theatertreffen 2009 a v lednu 2010 získala cenu pro mladé dramatiky Kleist-Förderpreis. Poprvé byla uvedena v berlínském divadle Maxim Gorki Theater na jaře 2010.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.