HOTEL MODRÁ HVĚZDA

Vladimír T. Gottwald

Žánr: hudební komedie
Obsazení: 10 mužů, 6 žen

Hudební komedie podle filmového scénáře Václava Wassermana & Martina Friče Hotel Modrá hvězda přivádí na jeviště příběh stále populárního Fričova stejnojmenného filmu, oproti předloze posunutý hlouběji do atmosféry prvorepublikové. Zchátralý hotýlek, který zdědila Zuzanka, zde není domovem trojice mladých gentlemanů, ale trojice (dvou mužů a jedné ženy) pouličních muzikantů. Díky tomu má jevištní verze dvě hudební roviny. Jednou je právě „městský folklór,“ tedy písničky „staropražské,“ druhou filmové melodie první poloviny minulého století. Zaznívají zde nejen z filmové předlohy známé Slunečnice a Mám život hrozně rád, ale i další hity filmové (Hm, hm, ach ty jsi úžasná, Oči čokoládové, Sám chodívám rád…) a pouliční (Vandroval malíř, Mandolínka…), stylově doplněné o několik songů původních. I v divadelní verzi se po plese umělců – v našem případě karnevalu v onom lepším hotelu Modrá hvězda - pochopitelně musí všechna nedorozumění vysvětlit a ti praví se nakonec nacházejí, zde nikoli ve finále svatebním, ale poněkud bláznivém, respektive (chceme-li zůstat u terminologie filmové) „crazy.“ Hotel Modrá hvězda opravdu není a ani nikdy nebyl dílkem realistickým. Patří mezi ty, které nám nabízejí iluzi jakýchsi idylických "starých zlatých časů", pomyslné krásné doby, kdy dámy byly dámami a gentlemani gentlemany, kdy platilo dané slovo a mezi těmi slovy se zpívalo pro radost. My víme, že taková doba nikdy neexistovala (a ani nemohla), ale představa je to pěkná. Hotel Modrá hvězda je prostě pohádkou pro dospělé.
Hudební komedie Hotel Modrá hvězda byla na jevišti poprvé uvedena v Divadle Šumperk 10. listopadu 2007 a až doposud (březen 2008) uváděna před permanentně vyprodaným hledištěm.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.