ROZSUDEK (Urteil, 1997)

Paul Hengge

Překlad: Jan Bednář
Obsazení: 3 muži, 1 žena

Pan Rabinovicz je na cestě do Hamburku, když se mu na letišti přihodí zvláštní příhoda – kdosi mu výměnou za jeho místo v letadle nabídne vzácné vydání Hagady, které už léta shání, a letenku první třídou na jiný let. Tak se v letištním salónku zdánlivě náhodou setkávají dva muži, jejichž osud byl stejně jako jejich původ rozdílný až do chvíle, kdy vražda na jedné výletní lodi postavila oba dva před společný úkol: rozhodnout, kdo je viníkem. Kriminální zápletka udržuje až do konce napětí skládané mozaiky. Avšak hlavním bodem, do kterého hra míří, není rozřešení jednoho zločinu, nýbrž morální otázka viny a rozsudku. A protože lidský soud je omylný a nedokonalý, není to nakonec rozsudek, ale připravenost odpustit a pochopit, které otevírají možnost nového začátku.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.