LETNÍ DEN (Letni dzieň)

Slawomir Mrožek

Překlad: Roman Mecnarowski
Obsazení: 2 muži, 1 žena

Přímořské letovisko, prázdninová atmosféra, krásný letní den, dokonalá kulisa pro sebevraždu. To si alespoň myslí dva hlavní protagonisté příběhu, a jeden z nich se to chystá realizovat před našima očima. Oba jsou k tomu vedeni jiným důvodem - jeden je totálně a naprosto neúspěšný, druhý má všechno, zdá se, že ani jednomu nezbývá jiné východisko než smrt. Objeví se však ona - fatální, krásná, osudová a všechno je náhle zcela jiné. Jeden z největších polských dramatiků, mistr absurdního divadla rozehrává další ze svých groteskních příběhů, které ukazují nejen absurditu lidského jednání v modelových situacích, ale kladou i naléhavé otázky po smyslu lidské existence. Příznačné pro tohoto autora je to, že situace zprvu běžné, až banální, rozvíjí zcela nečekaným směrem, aniž by se zastavil na hranici reality. Naopak, právě ono překročení mezi tím, co je ještě reálné a co už je absurdní, vytváří základní napětí jeho her.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.