TA CHVÍLE ZLA

Zdeněk Hovorka

Žánr: Hra z nedávné minulosti ve dvou jednáních.
Obsazení: 7 mužů, 5 žen
Dekorace: pokoj lékaře

Komorně laděné drama z nedávné minulosti nás v předvečer vánočních svátků přivádí do prostředí malé nemocnice a vypráví příběh Dr. Horského o bezpráví, jenž proniklo i tam, kde se mají zachraňovat lidské životy. Je to sonda do našich povah – plných sobectví, zlovůle, nadřazenosti, strachu, zbabělosti, ale i pravdy a lásky. Autor hru napsal v době normalizačního bezčasí a navzdory jejímu nepovolení ji uvedl jaroměřský soubor jako československou premiéru v roce 1987. Aby na soubor nedopadly normalizační represe, režisér byl nucen vynechat několik vět „hrubě urážejících socialismus“. Hra měla u diváků veliký ohlas a díky odvaze tehdejší odborné poroty byla vyhlášena jako nejlepší inscenace na náchodském okrese za rok 1987-88. I když žijeme ve změněné době, morální apel je platný i dnes.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.