EGO (Ego, 2003)

Carl Djerassi

Překlad: Alexander Kasal
Obsazení: 2 muži, 1 žena

Štěpán Marx je dandy a módní spisovatel, jehož už unavuje pozice hvězdy, která musí stále znova sytit povrchní zájem svých čtenářů. Trápí ho i setrvačnost jeho slávy: ať napíše cokoliv, jeho fanoušci jsou stejně nadšeni a nepřátelé zase stejně rozhořčeni. Chtěl by věřit chvále, že patří jeho poslednímu dílu, ne dřívějšímu renomé.     Na začátku byla jeho žena Miriam rádcem i prvním čtenářem jeho knih. Se vzrůstající slávou se jí odcizoval a tak si našla svou vlastní kariéru: založila a vede prosperující kulinářskou firmu. Marx navštíví psychoanalytika (Dr. Hofmann), od něhož požaduje ujištění, že za žádnou cenu nevyzradí lékařské tajemství. Pak uskuteční svůj plán: v počítači zlikviduje svůj archiv, dopisy, rukopisy a pak zorganizuje své zmizení (havárie na moři). Zapomene ale vyprázdnit koš a tak nejen jeho psychiatr, ale i jeho žena objeví jeho novou existenci. Tyto tři osoby pak pokračují ve hře, v níž každá prosazuje vlastní zájmy.
    Carl Djerassi se narodil v roce 1923 ve Vídni, ale až ve Spojených státech vystudoval chemii. Pracoval jako ředitel výzkumu ve firmě SYNTEX, která dlouhá léta symbolizovala světový pokrok ve výzkumu i výrobě steroidních hormonů. Jeho další akademická kariéra pokračovala profesurou na Stanfordské universitě v Kalifornii, kde vedle vědecké a pedagogické práce dokázal sepsat víc než 1200 původních vědeckých prací a sedm monografií o chemii přírodních látek. Za svůj plodný vědecký život nasbíral profesor Djerassi řadu čestných doktorátů a prestižních medailí.
    Osobnost profesora Djerassiho je opravdu universální: vedle vědy se věnoval i podnikání (např. byl spoluzakladatelem firmy NOVARTIS), ale i umění: básně a krátké povídky publikoval v literárních magazínech už od svých 43 let. Postupně vyšlo pět jeho novel („Kantorovo dilema“, „Bourbakiho gambit“, „Zesnulý Marx“, „Menachemovo sémě“ a „NO“), dvě autobiografie („Mohou za to steroidy“, „Pilulka, trpasličí šimpanzi a Degasův Kůň“) i kniha básní („Hodiny, které běží pozpátku“). Jeho vztah k umění se projevuje i mecenášstvím: v kalifornské Woodside založil uměleckou kolonii, kde může okolo sedmdesáti výtvarníků, spisovatelů a muzikantů žít a tvořit celý rok. Touto kolonií už prošlo 1500 umělců.
    Nejnovější Djerassiho vášní je drama a jeho oblíbeným tématem je věda v umění. Jeho první dílo – „An Immaculate Misconception“ – nepřeložitelná slovní hříčka – měla premiéru v roce 1997 na festivalu v Edinburghu a od té doby byla přeložena do 11 jazyků a inscenována v USA, Evropě, Asii i Japonsku. Její rozhlasová verse měla premiéru na BBC v roce 2000, pak putovala Evropou a v češtině bude pod názvem „Neposkvrnění“ inscenována v roce 2006 na stanici Vltava. Ego neboli Tři na pohovce je Djerassiho čtvrtá hra.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.