ROZVZPOMÍNÁNÍ (Obsluhoval jsem anglického krále)

Bohumil Hrabal

Obsazení: 9 mužů, 5 žen
Dekorace: náznaková

Jedno z nejsugestivnějších děl B. Hrabala líčí životní úděl muže, jenž v důsledku volby životního cíle prochází řadou dramatických peripetií. Je i nyní jeho vinou, že skončí kdesi na samotě, daleko od společnosti, která ho formovala (deformovala). Uvědomění si oné osudové spirály, v níž se každý z nás pohybuje, je veskrze humánním a optimistickým apelem.

  Text je k dispozici v DILIA.