MERLIN - JINÝ PŘÍBĚH (Merlin – Inna historia, 1993)

Tadeusz Słobodzianek

Překlad: Pavel Peč
Žánr: historická hra, alegorie
Obsazení: 8 mužů, 2 ženy a chór

Słobodziankův Merlin – Jiný příběh vychází z jednoho z nejznámějších mýtů světové literatury, z artušovské legendy o hledání Svatého grálu. Čaroděj Merlin, neposkvrněný syn Satana, který se oddal službě Bohu, se rozhodne vybudovat v Británii „dokonalé království“. Udatní rytíři z družiny Kruhového stolu - vedeni králem Artušem a povzbuzeni slibem nerozdílného bratrství – se jeden po druhém vydávají hledat Svatý grál. Na dlouhé a nesnadné cestě zažívají různá dobrodružství a procházejí strastiplnými nástrahami, až konečně narazí na příšery zosobňující sedm smrtelných hříchů. Tím, že zlostně vyhlížející obludy v souboji porazí, přejímají obrazně jejich hříchy na sebe a jejich představa o dokonalosti tak naráží na slabosti lidských hříšníků. Na hradě hrdiny očekává královna Ginevra, která svého Artuše zradí s Lancelotem, jedním z rytířů, a rozhodne tak o neslavném konci vytouženého království, jež se mělo stát naplněním božích přikázání na Zemi. Rytíři Kruhového stolu se pustí do vzájemných soubojů, v nichž proti sobě stanou nedávno ještě nerozluční přátelé. Stále však zůstává naděje na vzkříšení nenaplněné touhy po dokonalé Británii…     Hra je vystavěna jako latinská mše složená ze sedmi částí. Chór v mezihrách komentuje osudy jednotlivých hrdinů artušovské družiny zpívanými modlitbami. Jazyk je výrazně stylizován do podoby středověké legendy, s ohledem na formu mše se zde objevují časté repetice a v promluvách čaroděje Merlina, průvodce celým dějem, lze vycítit zřejmý apel na diváky a snahu o sdělení morálního poselství příběhu. Hra vznikla v nesnadném období společenských změn v Polsku po roce 1989 a dějové motivy jako Kruhový stůl (u tzv. Kulatého stolu došlo k první dohodě mezi komunistickou vládou a představiteli opozičních politických sil) tak skrývají řadu alegorických významů.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.