NA HLOUPOU OTÁZKU HLOUPÁ ODPOVĚĎ (2003)

Zdeněk Veselý

Obsazení: 5 mužů, 4 ženy (každý herec hraje více rolí)

Čtyři možné pohledy na hloupost povýšenou na ideál tak, jak je svázána s dobou a intimními vztahy. Nahlédneme do středověku, ranného kapitalismu, 60.let 20.století a současnosti. Jednotlivé příběhy jsou svázány forbínami a podkresleny hudebním doprovodem. Hra se s humorem snaží ukázat, že na hloupé situace vždy existuje nějaké řešení. Možná také ne zrovna ideální, ale adekvátní situaci. Humor je ostatně obecně pokládán za jeden z nejlepších léků na lidskou hloupost...
    Na středověkém hradě se chystá Rytíř do boje. Aby v době nepřítomnosti neutrpěla jeho „čest“, největší rytířova hodnota, dává své manželce pás cudnosti. Ani si neuvědomuje, jaké krutosti se dopouští. Naštěstí ale vyhozený klíček najde Trubadúr a ze š?astného vysvobození vzejde plod lásky. Rytíř se vrací. Díky chytrosti své ženy, ale hlavně proto, aby si zachoval čest (možná, že také trochu zmoudřel), přijímá dítě za svého pokračovatele rodu.
    Konec 19. století povýšilo na svůj ideál snobství. Kapitalistova žena jedná se svým manželem tak, že mu bere veškerou potřebnou sebedůvěru a chu? do změn, které nastupující 20. století přináší. Manžel, ze vzdoru, ale také možná proto, že si neví jiné rady, hledá pomoc u vyhlášené metresy. A světe div se, ta zkušená žena mu ji poskytne. A nejen jemu, ale poradí i jeho manželce, která ji vypátrá těsně po jeho odchodu. I tady se našla cesta ke vzájemnému pochopení.
    A pohled do jiné doby. Soudruh Nadřízený přichází zajistit téměř státně důležitý ideologický úkol. Jedná se o úklid před nadcházející oslavou 1. máje. Přes zdánlivou bezmocnost těch, kteří mají práci vykonávat, se najde řešení. Budou předstírat, že to „žerou“, začnou švejkovat. Nikdo neví, je-li to správné řešení, je však jisté, že přispěje ke změně.
    I naše současnost má svá úskalí. Rodina, do které nahlížíme, je v krizi. Otec s matkou si nerozumí a dcera je ponechána tak trochu na pospas sama sobě. Všichni si prožívají osobní krizi. Jsou však, díky předchozím vzájemným vazbám dostatečně silní, aby je problémy spíše posílily, a aby k sobě dokázali opět najít cestu. Dítě, které se má narodit je symbolem nové naděje.
    Průvodci On a Ona, kteří hru dotvářejí a posunují v čase formou forbíny, mají dost prostoru, aby každému představení vtiskli osobitý ráz. V jednom ze svých dialogů říkají to, co by snad mohlo být mottem celé hry: Ona: No, snad nás čekají lepší časy. I když je mezi námi stále hlouposti dost. A jaké dostává rozměry.. Ve středověku to byl boj o čest panímámy, později boj o osobnost, potom boj o život a dneska boj o všechno možné. Ale stále je to boj s lidskou hloupostí. On: Jak vznešeně to zní a jak je to při tom prosté. Všechno to začíná doma, v lásce, ve vztazích těch dvou, tří, nebo dneska i více intimně spřízněných osob.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA. Notový materiál je k dispozici pouze v tištěné podobě.