O BOJÁCNÉM FLORIÁNKOVI

Zdeněk Kozák

Žánr: Pohádka o 15 obrazech
Obsazení: 7 mužů, 2 ženy, kompars

Hrdinou pohádky je mladý hrnčíř Florián Plucárek, jehož bázlivost a ustrašenost je široko daleko pověstná. A právě jemu osud přichystá zkoušku statečnosti. Chce-li získat za ženu svou milou Rozalku, musí zbavit hospodu jejího tatíka hrozitánských strašidel. Na to nemá Floriánek dost odvahy, a tak, když ho zklamaná Rozalka opouští, skočí po hlavě do rybníka Pulce s úmyslem skoncovat se svým zpackaným životem. V rybníku však tráví zaslouženou penzi dobrácký hastrman Pantlička, v němž Floriánek poznává svého postrádaného otce. Za jeho pomoci se pak Floriánkovi podaří překonat sám sebe i obávané duchy v Bryndičkově hospodě a nic nebrání jeho sňatku s Rozalkou. Setkává se však s větším a nebezpečnějším soupeřem - s lidskou zákeřností, závistí a nedůvěrou. A tak se musí Floriánek pustit do křížku  se samotným starostou a jeho synem Frantou, který si brousí zuby na Rozalku. A když mu v tom spravedlivém boji nakonec pomohou i jím vysvobození duchové, vše se v dobré obrátí a Floriánek – pardon: teď už dycinky Florián, co má pro strach uděláno – svou Rozalku přece jenom dostane. Vždy? přece s poctivostí nejdál dojdeš. Aspoň v pohádce vždycky. Tento pohádkový příběh, vycházející fabulačně i jadrným a obrazným jazykem z české lidové tradice, také úspěšně natočil pro Českou televizi režisér František Filip. Původní verzi textu DILIA vydala v r. 1984, nyní máme k dispozici nejnovější autorovu úpravu.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.