ECHTE KUNST

Jarda Hrouda

Obsazení: 10 mužů

Nejnovější dílo kmenového autora divadelního spolku Havranprkno. Hra si klade otázku starou nejméně jako francouzská revoluce – je změna možná? Má úsilí a nasazování života za správnou věc smysl? Nebo se věci jen mírně vychýlí, nechají změnu projít a zase se elasticky sevřou?    V koncentračním táboře pro bývalé normalizační hvězdy si svůj trest – pod dozorem bachařů z někdejšího undergroundu - odpykávají Petr, Milan, Zdeněk, Béda a Jirka. Nežijí si špatně – díky slabosti velitele tábora Milera a kontaktům z minulosti se jim daří zařídit si život v táboře s luxusem, na který byli vždy zvyklí. Ani jim vlastně nevadí, že nejsou svobodní – vždy? tam venku je zlý, nový, nepřátelský svět, kam oni už nepatří. Jediný, kdo se tím trápí, je Jirka. Vadí mu, že hudba, kterou vždy miloval, je vláčena bahnem, že ji nesmí dávat lidem, kteří po ní jistě touží. Copak se dá zapomenout?    Do tábora ale přichází nový velitel Zoubek, který má nahradit slabého Milera. Přináší nový režim a hlavně novou kulturní politiku. Bývalé hvězdy se nyní mají stát jakýmisi galejníky nové kultury. Mají znovu vytvářet hudbu – ale textovat a hrát ji bude někdo jiný. Noví vládci si totiž konečně uvědomili, že nová kultura se neobejde bez staré. Chtějí-li vštípit lidem nové myšlení, musí jim je podat starou formou, na kterou jsou zvyklí a umí si s ní poradit. Jirka ale plánuje vzpouru. Bude nakonec dobro po zásluze potrestáno? Jisté je, že pravé umění se vydává na vítěznou reconquistu vašich přijímačů, uší a duší.       Hra obsahuje tance a zpěvy.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.