TA HOLKA EUROPA

Jiří eduard Hermach

Žánr: Komedie ve verších s písněmi o 6 dějstvích
Obsazení: 7 mužů, 3 ženy, hudebníci, sbor
Dekorace: náznaková (mořské exteriéry)

Antický mýtus o únosu Europy zapomněl na to, že se Zeus napřed spletl a místo Europy unesl Brebentu, její družku. Když chce Zeus omyl napravit, Poseidon, který je do Europy bezhlavě zamilován, mu nastrčí krávu. Ale pravá láska Europy a Asteria, krétského krále, zvítězí. Oba však musí utéct na měsíc. Evropský kontinent je zalidněn Brebenty a Krávami. Hra je závažným přínosem do dějinné otázky identity evropského světadílu. Hra je nabízena s hudbou (DILIA může hudební materiál zprostředkovat) či bez hudby.  

  Text může DILIA zprostředkovat.