Z CIZOTY (Aus der Fremde, 1979)

Ernst Jandl

Překlad: Jiří Stach
Žánr: mluvená opera o 7 scénách
Obsazení: 2 muži, 1 žena

"kéž ho káva povzbudí, kéž ho vitamíny vyléčí, cigareta zachrání ho vždy"   Současný rakouský autor (1925 - 2000), výjimečný, ojedinělý a zcela nezařaditelný zjev jak v básnické, tak dramatické tvorbě. Patří k tvůrcům vyznávajícím experiment a svým významem dávno přesáhl německé jazykové oblasti. První čtení textů tohoto středoškolského profesora ve Vídni vyvolalo v roce 1957 skandál. Vydal mnoho básnických sbírek, vycházejí nahrávky s jeho přednesem, je autorem či spoluautorem mnoha rozhlasových her, televizních i filmových scénářů.
Světová premiéra divadelní hry Z cizoty se uskutečnila v roce 1979 ve Štýrském Hradci. Hra má podtitul "Mluvená opera o 7 scénách", a k textu patří i magnetofonová nahrávka, kterou namluvil autor, a která má ukázat možnosti hlasové realizace. Nechce ovšem herce vybízet, aby tento návrh napodobovali, jestli se má hra realizovat jako "mluvená opera", anebo jen jako obvyklá "činohra", závisí zcela na rozhodnutí režiséra a herců. Křehká a silná hra Z cizoty je pro tři herce, které autor charakterizuje následovně: On, spisovatel, jako jediný ze všech tří postav kouří - a to nepřetržitě.
Ona, spisovatelka, vyzařuje velkou vnitřní sílu.
On 2, intelektuál - co do povolání nedefinovaný. Prchavost lidského života a osamělost v nás vyvolávají melancholii; stárnutí a ubohost člověčí tělesnosti v nás naopak mohou budit zoufalství, útočnost a vztek. Jandl však všechna tato témata zpracovává nanejvýš osobitými jazykovými prostředky, čímž tragédii proměňuje v komiku a naopak. Českou premiéru této hry uvedlo Divadlo Na Zábradlí 16. října 2004 v režii Jana Nebeského. Inscenace získala Cenu Alfréda Radoka v kategorii Inscenace roku 2004.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.