ROMULUS VELIKÝ

Friedrich Dürrenmatt

Překlad: Jiří Stach
Žánr: činohra
Obsazení: 16 mužů, 2 ženy

„Kdo mele z posledního jako my, může mít pochopení jen pro komedii.“ ... „Nejsem jako ti hrdinští otcové v truchlohrách, kteří státu přejí dobré chutnání, když chce sežrat jejich děti.“ říká titulní postava Dürrenmattovy komedie. Jeho Romulus je vladař pacifista, vladař zemědělec, vášnivý chovatel slepic. Za výsadu politiků pokládá právo nic nedělat a v klidu snídat vajíčka z vlastního kurníku, i když má v zádech Germány a zemi lehlou popelem, protože „Na tomhle světě není už nikdo v bezpečí.“ Otevřeně se přiznává k tomu, že světové politice už vůbec nerozumí. O jaké době že to slavný švýcarský komediograf (mimo jiné autor Návštěvy staré dámy či Franka V.) vlastně psal? O pádu Říma, pochopitelně, ale ještě víc o pádu či rozkladu politických systémů vůbec.
    Hru Romulus Veliký napsal před více než půlstoletím a už tehdy měl důvod klást svému „starému Římanovi“ do úst věty: „Dnes taky žádného rozumného člověka nenapadne stát se ministrem.“ ... „Copak se kultura dá zachránit?“ ... „Musíme si vybrat mezi katastrofálním kapitalismem a kapitální katastrofou.“ ... Vzhledem k tomu, že svět světem stál za starého Říma, za Dürrenmatta, a stojí i dnes, je Romulus Veliký komedií a nikoli tragédií. Ostatně Romulovo „praktické, uskutečnitelné“ volební heslo „Za slepičářství a zemědělství!“ je stejně pošetilé, jako moudré...

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.