EJ, RADOST VELIKOU ZVĚSTUJEM VÁM… aneb ČESKÝ BETLÉM

Miroslav Král

Žánr: pásmo
Obsazení: 5 – 10 mužů, 3 – 5 žen, kompars

Scénář vychází z vánočních her českého lidového baroka a z jejich moderních úprav, využívá též citací z Písma a hojně i českých lidových koled. Koncepce nové adaptace vánočních her poměrně věrně zachovává příběh o narození Páně a zároveň i formu lidové hry s jejími typickými postavami – Vopovědník (Vopovědnice), Čert, Smer?, Anjelé, Josef, Maria, Pastuši, Králové, Herodes, Darovníci ...

Počet herců nutný pro realizaci této hry je velmi variabilní. Jeden herec může hrát více rolí (snad kromě Vopovědníka, Ďábla, Josefa, Marie a Gabriela), ale na jevišti je vlastně možné vše, včetně použití loutek). Je však nezbytné, aby byla hra inscenována jako lidová slavnost, jako oslava života, oslava příchodu Spasitele. V žádném případě nejsou přípustné jakékoliv bombastické režijní a scénografické nápady. Tato hra je prostou kytkou, která potěší srdce i ducha. Stačí ji jen umístit do prostého džbánku a ten postavit na poctivý stůl pokrytý vyšívaným ubrusem po babičce.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.