ZÁZRAK V GREENPOINTU

Edward Redlinski

Překlad: Irena Lexová
Žánr: Sarkastická tragikomedie o 4 dějstvích
Obsazení: 6 mužů, 2 ženy
Dekorace: náznaková

Greenpoint – přeneseně polský „Žebrákov současného New Yorku“ – pojednává sice život polských emigrantů v USA, ale obecně se dotýká existence všech Východoevropanů, kteří po pádu komunismu hledají a usilují o nové ideály. Vytoužený sen o penězích a ekonomické prosperitě napodobuje modelový obraz současnosti, ale všem hrdinům přináší jen zklamání z falešných iluzí.
Autor hru napsal na základě svých vlastních zkušeností jako emigranta v USA. Českou premiéru měla r. 1999 ve Středočeském divadle Kladno a r. 2000 byla s velkým úspěchem uvedena na Mezinárodním festivalu současné divadelní tvorby ve Zlíně.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.