INTERNÁT (Internat, 1989)

Daniel Besnehard

Překlad: Kateřina Neveu
Žánr: činohra
Obsazení: 7 mužů, 5 žen

Internát patří k prvním Besnehardovým textům, ve kterých dramatik čerpá inspiraci z literárních vzorů. V Internátu se Besnehard nechal okouzlit duchem vídeňské moderny a napsal hru na motivy Zmatků chovance Törlesse od Roberta Musila. Do prostředí rakousko-uherského penzionátu zasazuje první samostatné kroky mladých studentů, jejich milostná vzplanutí, první šikanu i souboje o čest. Musilův text slouží jako podklad, na němž Besnehard vystavěl vlastní příběh, zaměřený na konfliktní vztahy studentů k jejich okolí a na obtížnost a složitost dospívání. Filozofické úvahy nebo společenská kritika, které jsou vlastní Musilovu dílu, probíhají spíš okrajově. 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.