ZAPEKLITÁ KOMEDIE aneb Kdosi brousí nad Paďousy

Zdeněk Kozák

Žánr: satirická komedie
Obsazení: 11 mužů, 6 žen, kompars
Dekorace: náznaková

Drdovsky laděná satirická komedie je určena dospělým divákům, i když v ní hrají pekelné bytosti. A právě tyto „podpozemské“ síly dokáží vymyslet na lidi osvědčené zkoušky charakteru. Věčnými lákadly pro hříšníky jsou peníze, moc, kariéra, pohodlný život v přepychu atd. Po vzoru Drdových komedií autor vytvořil vtipnou jevištní podívanou s písničkami, která hercům skýtá lákavé role svérázných a charakterově plastických postav a divákům pohodový divadelní zážitek.

  Text v nové autorově úpravě je k dispozici v DILIA. Jeho původní verzi DILIA vydala v r. 1984.