Březinová, Tereza (CZ)

Březinová, Tereza

*1990

Studentka Divadelní vědy na FF UK. V červnu 2012 absolvovala divadelní hrou Stela Tvorbu textu a scénáře na Vyšší odborné škole při Konzervatoři Jaroslava Ježka. V témže roce se umístila ve finále dramatické soutěže Ceny Alfreda Radoka 2011 a Ceny Evalda Schorma s textem Defender, který byl pak v rámci Noci autorů v režii Daniela Špinara scénicky čten v Činoherním klubu. V roce 2013 byla oslovena Vyšší odbornou školou hereckou, aby napsala pro absolventský ročník hru Křižovatky. Inscenace měla úspěch, a proto se přesunula z Pidivadla do divadelního prostoru klubu Reduta na Národní třídě. Její poslední hra Perseidy se opět umístila ve finále dramatické soutěže CAR 2013. V roce 2014 spoluzaložila divadelní soubor Crossroads, který je hereckou syntézou studentů a absolventů herectví VOŠ herecké a DAMU a soustředí se převážně na současnou dramatiku.


Synopse

DEFENDER

STELA

PERSEIDY

#HASHTAG