Sikora, Roman (CZ)

 

3.7.1970

 

Současný český dramatik a novinář absolvoval Divadelní fakultu JAMU v Brně v oboru činoherní dramaturgie v ateliéru Studio D pod vedením prof. Bořivoje Srby a doktorská studia v oboru Dramaturgie a autorská tvorba tamtéž. Vystřídal řadu zaměstnání, pracoval například ve Třineckých železárnách nebo jako noční recepční v Městském divadle Brno. Jako divadelní kritik dále spolupracoval s Literárními a Lidovými novinami, Českým rozhlasem 3 Vltava a časopisem Svět a divadlo. V současné době žije v Praze, kde pracuje jako redaktor deníku Referendum. Je autorem řady politicko-kulturologických esejů, kratičkých útvarů, které žánrově pojmenovává "dramatické nesmysly", a divadelních her, z nichž některé byly uvedeny na domácích i zahraničních scénách. Za hru Smetení Antigony obdržel v roce 1998 druhou cenu v soutěži o nejlepší českou hru Nadace Alfréda Radoka. Hra Zpověď masochisty, která vznikla v rámci rezidenčního programu Centra současné dramatiky Divadla LETÍ, byla přeložena do několika cizích jazyků a úspěšně uvedena v Polsku, Švýcarsku, Německu, Francii, Brazílii a Rusku. Pražské nakladatelství Brkola vydalo v roce 2016 sborník vybraných divadelních her Romana Sikora pod názvem Hry: Labyrint světa a ráj biče. V roce 2017 získal se svou hrou Zámek na Loiře první cenu v soutěži Talking about Borders vyhlášenou Státním divadlem v Norimberku.

Sikora bývá charakterizován jako mladý rozhněvaný dramatik. Svůj odpor proti totalitním tendencím tržního systému a područí ideologie blahobytu a všeobjímající technologie staví na burcující síle slova, které často užívá v provokativních, surreálných a  neobvyklých kombinacích. Jeho autorský přístup vyjadřuje i název jeho stěžejní eseje Nová definitivnost, díky níž chce narozdíl od postmoderní rozbředlosti, neurčitosti a chaosu dospět k přesnému pojmenování stavu, v němž se nacházíme. Divadelní hry (výběr): 

 • Manžel Dituš, 1994
 • Kočka na mráčku, 1994
 • Sodomagomora, 1995, premiéra 5.2.1996 Studio Marta, Brno
 • Balada pro jednoho kance, 1995
 • Tank, 1996, premiéra říjen 1996 Východoslovenské divadlo, Košice, Slovensko 
 • Černá noc, 1996 
 • Smetení Antigony, 1997, premiéra 6.4.2003 Studio Marta, Brno 
 • Vlci, 1997, premiéra 17.12.1997 Divadlo Husa na provázku, Brno 
 • Krásná hra s jarními květy, 1997
 • Sibiř, 1997 
 • Aut mori, 1997, hráno různými šermíři 
 • Nehybnost, 1998, premiéra 12.12.1999 Divadlo Promiňte, klub Amfora, Praha 
 • Rozrazil 3/99, 1999, premiéra 17.11.1999, Divadlo Husa na provázku, Brno 
 • Holomek z Prasnic, 1999, uvedeno šermířskou skupinou v Přerově 
 • Opory společnosti, 2000, premiéra 11.11.2001 Divadlo Na zábradlí, Praha (scénické čtení) 
 • Jitro kouzelníků, 2003, premiéra 29.1.2006 Studio Marta, Brno 
 • Největší básník, 2004 
 • Včera to spustili, 2004
 • Smrt talentovaného vepře, 2010, premiéra 10.11. 2010 Drama-Panorama, Berlin (scénické čtení)
 • Zpověď masochisty, 2011, premiéra 26.1. 2011 Divadlo LETÍ a Švandovo divadlo, Praha
 • Zmatek nad zmatek, 2011, premiéra 24. 9. 2011 Divadlo Polárka, Brno
 • Pohřbívání, 2012, premiéra 6.6. 2012 Divadlo Feste, Brno
 • Snídaně s Leviathanem, 2012
 • Pražské Jezulátko, 2013
 • Běsi, 2015 
 • Anatomie nenávisti, 2016
 • Mejdland, 2017
 • Zámek na Loiře, 2017

Přeložené hry: 

 • Smetení Antigony německy - Antigone weggefegt
 • Zpověď masochisty anglicky – The Confession of a Masochist
 • Zpověď masochisty německy - Bekenntnis eines Masochisten
 • Zpověď masochisty francouzsky – Confession d´un Masochiste
 • Smrt talentovaného vepře  německy – Tod Eines Talentierten Schweins


Synopse

JITRO KOUZELNÍKŮ

SMETENÍ ANTIGONY

NEJVĚTŠÍ BÁSNÍK

SMRT TALENTOVANÉHO VEPŘE

ZPOVĚĎ MASOCHISTY

ZMATEK NAD ZMATEK

POHŘBÍVÁNÍ

SNÍDANĚ S LEVIATHANEM

TŘI DNY

AIANTOVA LYSISTRATA

PRAŽSKÉ JEZULÁTKO

ZÁMEK NA LOIŘE

BĚSI

ANATOMIE NENÁVISTI

MEJDLAND

Překlady:

PÍSKOVIŠTĚ

ZMIZELÉ ČESKOSLOVENSKO