MOR (La peste, 2021)

Albert Camus, Fabrice Gardin

Překlad: Irena Novotná
Žánr: činohra (dramatizace)
Obsazení: 11 mužů

Sepíšu příběh o moru, abych se nezařadil mezi ty, kdo mlčí. Chci svědčit ve prospěch těch, kteří trpěli nespravedlností a násilím.

Autorem divadelní podoby románu Mor Alberta Camuse je Fabrice Gardin, není to jeho první setkání s tímto nobelistou, k inscenování si zvolil v minulosti už Pád, Cizince a Caligulu. Jedná se o velmi zdařilou, originální, autorizovanou adaptaci. 

Z adaptace Moru vyloučil ženské postavy, příběh epidemií stiženého města Oran převyprávěl přehledně a srozumitelně, průvodce a autor kroniky, doktor Rieux, shrnuje zásadní zlomy neblahé události. Jako první se setkává s případy nákazy, sám se staví epidemii čelem, nejprve je osamělým bojovníkem, posléze se k němu přidávají další, s různou energií, nasazením i motivy na základě charakteru, zkušeností i mravního nastavení. Úřady jsou nejprve netečné, později Oran uzavřou a obyvatelé se ocitají za městskými hradbami, nikdo nesmí dovnitř ani ven. Lidé se za uzávěry dozvídají mnoho o sobě samých i o těch kolem sebe, blízkost smrti mění život od základu, jedni pomáhají, druzí využívají situace k obohacení, mnozí se modlí, další by nejraději prchli do bezpečí. Ale je někde pro člověka bezpečno? Je možné boj s morem vyhrát? Tyto i jiné otázky nastoluje Mor.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.