RUSKÉ DENNÍKY

Aľa Rachmanovová, Roman Polák

Žánr: divadelní adaptace
Obsazení: 10 mužů, 12 žen

Aľa Rachmanovová (vlastním jménem Galina Ďuriaginová) začala psát svoje deníky jako šestnáctiletá v roce 1916. Od života ve spokojené rodině svého otce lékaře postupně zaznamenává události ruské revoluce od jejích sociálně-demokratických počátků až po červený, komunistický teror, chaos v zemi, občanskou válku a upevnění komunistického režimu. V roce 1925 je donucena odejít z Ruska, i se svým manželem, bývalým ruským zajatcem, Rakušanem a jejich synem do Rakouska. Potom popisuje zážitky v meziválečném Rakousku. Ruské deníky vyšly postupně od roku 1931 do roku 1933 v Rakousku a byly přeložené do celé řady jazyků. Dokonce i do japonštiny. Autorka se v západní Evropě stala velmi populární.

Roman Polák se ve své volné adaptaci soustředí na první část Ruských deníků, ve které se mění režim, mění se charaktery lidí, Aliných spolužáků i podřízených jejího otce v nemocnici i služebnictva v rodině. Vidíme rozpad systému a zrod nového, který je založený na poslušnosti, nedůvěře a krutosti, která se mění až na sadismus. Z množství postav v denících si musel Polák vybrat ty nosné, vytvořit v nich dramatický oblouk, sloučit několik postav do jedné a napsat tak klasickou vztahovou hru, v níž osud země tragicky zasahuje do osudů jedné vážené, humanistické rodiny. Tato hra je i výstrahou před totalitní ideologií, která častokrát přichází nenápadně a s lidskou tváří. Ale postupně se mění ve zvrácený režim. Inscenaci Ruské denníky uvádí s úspěchem Slovenské národní divadlo v Bratislavě. 

  Text ve slovenštině v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.