Přihlášky na Překladatelskou dílnu DILIA 2020 prodlouženy do konce dubna

8.4.2020
Přihlášky na Překladatelskou dílnu DILIA 2020 prodlouženy do konce dubna

V letošním roce pořádá DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura již pošestnácté překladatelskou dílnu. Workshop je určen začínajícím překladatelům z řad studentů filologických oborů, divadelních škol a dalších studujících, kteří mají dostatečné jazykové vybavení a zájem o divadelní texty. Překladatelská dílna DILIA je v letošním roce zaměřena na oblast současné polské dramatiky.


Vypisujeme stipendia pro mladé překladatele

Smyslem překladatelské dílny je přiblížit účastníkům problematiku překladu divadelního textu. Každý účastník během workshopu přeloží jednu divadelní hru. Účastníci budou pracovat pod vedením zkušených překladatelů, s nimiž budou průběžně svou práci konzultovat. Na závěrečném večeru, který celý projekt uzavře, budou formou scénického čtení představeny všechny přeložené texty. Projekt je připravován ve spolupráci s profesionálními divadly, která v případě zájmu uvedou vzniklé překlady i jako řádné inscenace v rámci svého repertoáru.
Všichni účastníci obdrží stipendium 5000 Kč.

Vzhledem k okolnostem jsme se rozhodli poskytnout studentům více prostoru pro přihlášení a posunout uzávěrku přihlášky do letošní Překladatelské dílny DILIA do konce dubna.


Termín podání přihlášek: elektronicky na email haplova@dilia.cz je do 30. dubna 2020. (součástí přihlášky je stručný profesní životopis studenta, krátký motivační dopis a testovací překlad; přihlášku a testovací překlad naleznete v příloze článku)

Počet míst: 3

Výběr účastníků: do 21. května 2020

Zahájení dílny: začátek června 2020 (forma setkání bude vybraným účastníkům upřesněna)

Odevzdání překladů: do konce srpna 2020
Prezentace výsledků dílny formou scénického čtení: listopad / prosinec 2020

Projekt vzniká za podpory Dozorčí rady DILIA a Fabulamundi – Playwriting Europe.