Dohoda DILIA a NK ČR - zpřístupnění děl pro studenty a pedagogy-aktualizace

31.3.2020
Dohoda DILIA a NK ČR - zpřístupnění děl pro studenty a pedagogy-aktualizace


DILIA a Národní knihovna ČR reagují na aktuální opatření epidemického charakteru včetně vyhlášení nouzového stavu, jež zahrnuje i uzavření vysokých škol pro jejich studenty uzavřením dohody, díky které bude umožněn studentům a pedagogům vysokých škol bezplatný on-line přístup k digitálnímu fondu Národní knihovny a knihoven veřejných vysokých škol.

S účinností ke dni 24. 3. 2020 byla původní dohoda rozšířena o fond Městské knihovny v Praze a ke dni 26. 3. 2020 o možnost využití digitálního fondu knihoven výzkumnými pracovníky Akademie věd a studenty a pedagogy veškerých veřejných vzdělávacích zařízení.

Příslušné dohody naleznete v přílohách tohoto článku.