Dohoda DILIA a NK ČR - zpřístupnění děl pro studenty a pedagogy-aktualizace

1.6.2021
Dohoda DILIA a NK ČR - zpřístupnění děl pro studenty a pedagogy-aktualizace


DILIA a Národní knihovna ČR reagují na aktuální opatření epidemického charakteru včetně vyhlášení nouzového stavu, jež zahrnuje i uzavření vysokých škol pro jejich studenty uzavřením dohody, díky které bude umožněn studentům a pedagogům vysokých škol bezplatný on-line přístup k digitálnímu fondu Národní knihovny a knihoven veřejných vysokých škol.

S účinností ke dni 24. 3. 2020 byla původní dohoda rozšířena o fond Městské knihovny v Praze a ke dni 26. 3. 2020 o možnost využití digitálního fondu knihoven výzkumnými pracovníky Akademie věd a studenty a pedagogy veškerých veřejných vzdělávacích zařízení.

Účinnost dohod pro jarní období epidemiologické krize roku 2020 byla ukončena ke dni 18. 5. 2020.

S účinností ke dni 29. 10. 2021 byla, pro období epidemilogických opatření trvajících od podzimu 2020 dosud, mezi Národní knihovnou ČR a DILIA uzavřena dohoda o zpřístupnění knihovního fondu Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny a veřejných vysokých škol způsobem on-line podle § 97e, odstavec 4), písm. h) autorského zákona v reakci na epidemiologickou situaci a vyhlášený nouzový stav, jejíž účinnost byla dodatky postupně prodloužena do 30. 6. 2021. 

Výše citované dohody naleznete v přílohách tohoto článku.

Na pandemickou situaci a související zpřístupnění Národní digitální knihovny pro účely vzdělávání reaguje usnesení Vlády České republiky č. 238 ze dne 1. 3. 2021 na návrh ministra kultury, o poskytnutí náhrady nakladatelům ve výši 80 milionů Kč coby náhrady za zpřístupnění  Národní digitální knihovny.

Více informací naleznete zde.