POKLAD (2019)

Alois Jirásek, Ondřej Sedláček

Žánr: historická hra pro dospělé
Obsazení: 8 mužů, 3 ženy (s dvojrolemi lze odehrát jen s 5 muži)

Ve hře, adaptující věrně děj i vyznění původního románu Aloise Jiráska, se protínají životní příběhy dvou mladých párů a hledání pokladu hrabětem Chamaré na hradě Potštejn. To celé je rámováno dobou reforem a uvolňování politických a společenských poměrů vládnoucí habsburské dynastie. Rovněž dosud utiskovaní „čeští bratři“ - vyznávající jinou než oficiální povolenou katolickou víru - se snaží dosáhnout uznání své věrouky a jejího svobodného praktikování.

Děj začíná v prosinci 1780 příjezdem nového lékaře Kamenického na zámek do Potštejna (těsně po úmrtí císařovny Marie Terezie - 29. listopadu 1780 ve Vídni) a tajnou návštěvou protestantského emigranta Václava Horáka v chalupě Bartodějských tamtéž. Příběh pokračuje zajetím emigranta Horáka. Ten poté z vězení uteče. Mezitím lékař Kamenický se zámeckou schovankou Renatou opouští Potštejn a posléze se berou. Děj se uzavírá vydáním „Tolerančního patentu“ (13. října 1781 - k oslavě stého výročí této události Jirásek dílo napsal), který vedle majoritního římskokatolického vyznání umožnil existenci některých dalších křesťanských vyznání. Ke své víře se tak mohou svobodně přihlásit čeští bratři, jmenovitě Frantina a Václav...

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.