POHÁDKOVÉ PRÁZDNINY U PŘEDNOSTY DRAHORÁDA

Robert Drozda

Žánr: pohádka
Obsazení: 2 muži, 1 žena, 3 kluci, 3 holky

Scénář vyhází z pohádkových knížek Roberta Drozdy. Pohádky pana přednosty, Pohádky přednosty Drahoráda a Pohádkové prázdniny u přednosty Drahoráda. Cílovou skupinou jsou děti ve věku čtyři až jedenáct let, rodiče a prarodiče a železničáři současní i bývalí. (Ověřeno v praxi). Hra je napsána pro šest dětských herců, ideálně 10 – 12 let, (3 kluci a 3 holky) a tři dospělé (2 muži, 1 žena), přičemž jeden z mužů má trojroli, kostýmově i logisticky zvládnutelnou. (Rovněž ověřeno v praxi). Délka představení je cca 60  - 70 minut – bez přestávky, záleží na délce potlesku J.

Děj se odehrává v Čechách, na nádraží ČSD, v období první republiky, kdy jezdily na dráze parní lokomotivy. Přednosta stanice Otakar Drahorád, který má dráhu nade všechno rád, a jeho žena Františka mají šest vnoučat, která jezdí k dědečkovi a babičce na neděli, svátky a na prázdniny. Ve stanici prožívají svá dětská dobrodružství a přednosta stanice jim vždy večer vypráví pohádku na přání. K tomu účelu jim dokonce zrekonstruoval vyřazený osobní vůz na Pohádkový vagón.

Součástí pohádky jsou i známé lidové písně s novým textem, přičemž text písní je současně i nositelem děje. Úspěch hry je postaven na neustálém pohybu dětí, akce střídá akci, minimu textu pro dětské herce, každé dítě řekne postupně vždy jednu větu a děj jde dál. Děti hrají někdy i přímo v hledišti mezi diváky. S příznivou odezvou se setkaly i písničky. (Upozornění: na finálovou píseň „Přednosta stanice“ se vztahují ještě autorská práva  - viz pravidla OSA).

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.