Milan Kundera dnes slaví 90 let

1.4.2019
Milan Kundera dnes slaví 90 let

Před devadesáti lety se narodil jeden z našich předních spisovatelů Milan Kundera.


Jeden z nejpřednějších českých spisovatelů slaví k dnešnímu dni 90 let. Dramatik, prozaik, esejista i překladatel je coby osobnost českou společností přijímán možná poněkud ambivalentně, jeho dílo je však bezesporu fenoménem nejen tuzemské, ale i světové literatury 20. století.

 

Milan Kundera vystudoval brněnské gymnázium, na které navázal studiem literární vědy a estetiky na Univerzitě Karlově a následně režií a scénáristikou na pražské FAMU. Svých úplných literární začátků se sám zřekl a za své první dílo tedy označuje sbírku povídek Směšné lásky. Dílo, které jej ovšem natrvalo zapsalo mezi špičku českých spisovatelů tehdejší doby a zároveň mu přineslo velké problémy s režimem, ústící postupně až v autorovu emigraci v roce 1975, byl román Žert z roku 1967. Posledním románem Milana Kundery, který napsal ve své mateřštině, byla Nesmrtelnost, v Česku vydaná v roce 1993. Od té doby spisovatel píše díla pouze francouzsky a k českým překladům svolení nedává (což se vztahuje také na adaptace jeho románů a novel). Některá díla na své oficiální (neexilové) české vydání čekala ještě donedávna, například Nesnesitelná lehkost bytí či Kniha smíchu a zapomnění, které vyšly v roce 2006 a 2017.

 

Milan Kundera již mnoho let téměř nevystupuje na veřejnosti a žije tak v souladu se svým přesvědčením, že román by měl být samostatně vnímaným celkem, nezatíženým interpretacemi vycházejícími z autorových osudů a osobních peripetií, které dle jeho mínění často překrývají významy díla samotného. V duchu Flaubertovy myšlenky, že romanopisec by měl zmizet za svým dílem, bychom tedy v den jeho jubilea rádi připomněli především jeho dílo.

 

V následujících dnech se mu bude věnovat Český rozhlas, který dnes například zahájí vysílání nezkrácené četby na pokračování románu Nesmrtelnost. Další četby z jeho děl, například Doktor Havel po dvaceti letech, budou také k dispozici k poslechu online vždy sedm dní po jejich odvysílání.

Dnes večer připomene jeho divadelní tvorbu také Česká televize vysíláním záznamu inscenace Ptákovina v podání Činoherního klubu.