BLUDIŠTĚ

Ladislav Smoček

Obsazení: 6 mužů, 4 ženy

„Pokus o interview před vchodem“, jak sám autor svou hru v podtitulu přiblížil, vyrůstá ze setkání zatrpklého vrátného, střežícího vchod do bludiště a vpouštějícího návštěvníky pouze dovnitř, s mužem, který se vydělí z poslušného stáda příchozích a začne se pídit po zákonitostech bludiště a jeho smyslu.

Vrátný, jemuž úřad propůjčuje malou, ale nespornou moc, se stává zhmotněním vlastní funkce se vší samolibou bodrostí, tupou důležitostí i hrozivou agresivitou, s níž nakonec neodbytného návštěvníka vžene do útrob labyrintu. A samo bludiště se přestává jevit jako neškodná výletní atrakce a postupně se přímo před očima mění v nebezpečný prostor, z kterého není úniku a který člověka, ať chce či nechce, nakonec pohltí.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.