BITVA NA KOPCI

Ladislav Smoček

Obsazení: 2 muži, 2 ženy

Komorní tragikomedie o mezilidských vztazích vznikla nejprve pro rozhlas, teprve později získala i svou divadelní podobu.  Původně příjemné odpoledne na památném kopci, kde se kdysi odehrála velká bitva, posloužilo autorovi jako pozadí k výpovědi o lidské nesnášenlivosti a vnitřní prázdnotě. Střetnutí mezi dvěma muži, jejich ironické slovní souboje, kde se pouze z mužské ješitnosti směšně hádají o svá stanoviska, se odehrávají na nedělním výletě dvou českých, patrně manželských párů. V Bitvě na kopci prezentuje Smoček jedno ze svých častých témat – člověk v přírodě a především téma lidí ve vypjaté situaci a jeho prostřednictvím lidský egocentrismus, ješitnost a egoismus. Mužské postavy v Bitvě na kopci, přestože ve svých vnějškových projevech jsou civilizací skutečně přetíženy, se ve chvíli prestižního střetnutí propadají do prvohor lidské civilizace, ztrácejí rozumový úsudek i střízlivé hodnocení situace. Pryč je rozum, etika, morálka, kupodivu i pud sebezáchovy a vítězí atavistická touha prosadit své já, přemoci soupeře, dokázat svou moc a sílu. Ironií je, že na pozadí moci a síly mnohem větší, která může vzpupné červíčky ve zlomku vteřiny sfouknout z tohoto světa. Pseudomorálka, snaha prosadit svou pravdu za každou cenu, falešně vykládaná lidská důstojnost přivede Smočkovy postavy až na okraj záhuby. Jarin a Olin jsou pro svůj malicherný spor ochotni dát všanc nejen životy své, ale i životy dvou nevinných lidí.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.