DILIA se připojuje ke společnému prohlášení ke Copyright Directive

19.3.2019
DILIA se připojuje ke společnému prohlášení ke Copyright Directive

DILIA se připojuje k více než 200 organizacím vyzývajícím k přijetí Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu (Copyright Directive).


DILIA se připojuje k více než 200 organizacím vyzývajícím k přijetí Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu (Copyright Directive). V tomto společném prohlášení je uvedeno:

„My, níže podepsané organizace, zastupující autory, skladatele, spisovatele, novináře, výkonné umělce a další pracující ve všech uměleckých oborech, zpravodajských agenturách, knižních nakladatelstvích a vydavatelství hudby i tisku a hudebních i filmových produkčních společnostech vyzýváme Evropský parlament, aby přijal Směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu.

Touto směrnicí bylo dlouho usilováno o zajištění tolik potřebných rovných podmínek pro všechny aktéry tvůrčího odvětví na evropském jednotném digitálním trhu, a současné umožnění přístupu občanů k širšímu spektru obsahu.

Toto je historická příležitost. Potřebujeme internet, který je férový a trvale udržitelný pro všechny. Proto naléhavě vyzýváme politické činitele, aby přijali Směrnici bez průtahů a ve znění odsouhlaseném v jednáních trialogu.“

Prohlášení v originálním znění společně se seznamem všech podepsaných organizací naleznete zde.