NA VIDĚNOU, SBOHEM (2018)

Martin Sítek

Žánr: tragikomedie
Obsazení: 5 mužů, 2 ženy

Čtyři dobří přátelé se sejdou v nádražní hospůdce. Téměř to vypadá, že čekají na vlak a u toho si krátí volnou chvíli jídlem, pitím a diskuzí nad různými tématy života, jako je rodinná tradice, láska, odpuštění a pochopení. Nastávají ovšem momenty, kdy lze rozpoznat, že něco není v pořádku. Tento pocit umocňuje vstup zbohatlického páru, který se vůči skupině přátel projevuje značně nelibě. Jakmile se ozve signál, jeden z přátel vždy odchází a již se nevrátí. Nakonec zůstane jen samotné místo a v něm zbytky vyhaslých osobností, které si z bývalého lesku užívají prostého života. Na konci se sejdou jen ti, kteří přežili.

Hra je inspirována osudy židovských a cikánských obyvatel malého městečka v československém pohraničí, kteří se museli podvolit zvůli nacismu, aniž by věděli, proč jsou transportováni a kam vlastně. Celá situace se odehrává v symbolické rovině s dobovými reáliemi.    

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.