NEUMÍM JINAK NEŽ LÁSKOU

Miloš Horanský

Obsazení: 2 muži, 1 žena

Byla mučednicí lásky. Hořela pro ni — neuměla jinak než láskou — ale nepotkala ji. Manželka, matka, milenka — všechno všanc, všechno celou bytostí, nic napůl. A velká spisovatelka, která jako Mácha a Havlíček pozdvihla naši literaturu k výšinám. Je uhrančivá tvorbou i životním stylem. Nezkrotitelně svobodná, spanilá duchem i zjevem. A vznešená tragickým údělem svého nedlouhého života.

Vznešený i utrápený milostnostíplný život Boženy Němcové i vztah s manželem Josefem, bolestný i souvztažný, i její předčasná smrt, i pozdní, ale vroucí pokání muže Josefa, ve vícežánrové koláži jejího života plného dramat, vzpoury, souznění i poezie.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.