COUNT TWO FREE

Roy Kift

Překlad: Dana Vlčková
Žánr: činohra
Obsazení: 1 muž, 1 žena

Terezín. Česká republika. Současnost. Starší paní, Miriam, se vrací na místo, kde strávila svoje mládí. Ve vzpomínkách se zase stává tou mladou dívkou, kterou kdysi byla a znovu prožívá setkání s dirigentem, Rafaelem Schächterem. Schächter věří, že hudba – orchestr a sbor – v táboře dokáže odvést pozornost od každodenní bídy. Miriam se s ním i přes počáteční nesympatie spřátelí a začne se u něj vyučovat umění zpěvu. Schächter má v plánu nazkoušet Verdiho Requiem a podat tím zprávu o tom, že nacisté budou za své skutky Bohem zatracení. Židovská rada mu však oponuje tím, že Verdi byl příznivcem římskokatolické církve, a navíc se obávají, že by nacisté mohli prohlédnout jeho záměr a potrestat za něj celé ghetto, mimo jiné i transportací do Osvětimi.

Přehlížeje tuto hrozbu během zkoušek začne kvůli deportaci přicházet o sbor i o muzikanty. Miriam přichází o svoje poslední příbuzné, je nucena předčasně dospět a plánuje pomstu vůči svým trýznitelům. Rafael Schächter se ji snaží přesvědčit, že jakákoliv snaha o odplatu ublíží především jí samé a ostatním členům ghetta a že jsou i jiné způsoby vzdoru.

Nacisté ve snaze čelit vzkazkám o nesnesitelných podmínkách v koncentračních táborech pozvou Červený kříž, aby se na vlastní oči přesvědčili o „pokojném životě Židů v typickém německém koncentračním táboře“. Rafaelovi Schächterovi nařídí, aby předvedl Verdiho Requiem jako součást programu pro hosty. I přes nebezpečí situace se Schächter rozhodne vyslat ven pravdivou zprávu prostřednictvím „Dies Irae“. O tři měsíce později jsou Rafael Schächter a stovky ostatních zúčastněných poslány na smrt do Osvětimi.

V současnosti postarší Miriam zaslechne průvodce, který provádí skupinu táborem. Jeho hlas zní stejně jako Rafaelům. Turisté fotí a komentují celý kemp. Miriam průvodce osloví. Ti dva se poznají a duchové minulosti se znovu setkají k poslednímu společnému tanci.

  Hra se v současné době překládá.Text anglického originálu je v elektronické verzi k dispozici v DILIA.