TU ES LIBRE

Francesca Garolla

Překlad: Martin Švehlík
Žánr: činohra
Obsazení: 2 muži, 4 ženy

Hledala jsem hezčí, lepší slova, abych vám to mohla povědět. Ty nejsprávnější. Ty, který by vysvětlily, co jdu dělat a proč. Jenže jsem je nenašla. Nevím, jestli je vůbec kdy najdu.

Z monologických výpovědí jednotlivých postav před námi postupně vyvstávají základní obrysy příběhu dvacetileté francouzské studentky jménem Haner, která zmizela ze svého pařížského bydliště a patrně odjela do Sýrie. Prostřednictvím jejího vyprávění a postojů, které jednotlivé postavy k problematice zaujímají, se autorka, která je jakožto postava na scéně rovněž přítomna, snaží pojednat a nazřít velmi současné a pro Evropu dneška traumatické téma, kterým je válka v Sýrii a islámský terorismus.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.