PŘÍSNĚ TAJNÉ: HRUBÁ NEMRAVNOST

Tomáš Dianiška

Žánr: komedie
Obsazení: 2 muži, 1 žena

Alan:  Mám teorii, že při orgasmech dosažených s výpomocí skutečné osoby, by gama mohla klesnout pod úroveň vzniklou masturbací. Jinými slovy, stupeň postejakulační nadrženosti není vždy roven nule. Domnívám se, že výstřik mého semene způsobený jinou osobou dokáže prodloužit třídenní periody mezi gama a gamaxxx

Thomas: Prostě, čím víc prcáš, tím míň honíš.

Rozverná jevištní féerie pro tři herce volně vychází z pozoruhodného a dojemného života geniálního britského matematika, logika a kryptoanalytika Alana Mathisona Turinga (23. června 1912 - 7. června 1954), který je považovaný za jednoho ze zakladatelů moderní informatiky. Ve třicátých letech 20. století vytvořil první matematický model "počítacího stroje", za druhé světové války rozhodujícím způsobem přispěl k prolomení německého kódu Enigma a tím i k porážce wehrmachtu a později se podílel na sestrojení prvních moderních počítačů. Zabýval se také umělou inteligencí a chováním živých organismů - mnohé jeho objevy a teorie byly ve své době revoluční a dodnes se těší značnému respektu. Byl ale také homosexuál, a provozování homosexuálního styku bylo v Anglii až do šedesátých let klasifikováno jako trestný čin... 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.