Poláčková, Eliška (CZ)

Poláčková, Eliška

Eliška Poláčková působí jako odborná asistentka na Katedře divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a jako odborná pracovnice v Oddělení antiky a její recepce v Kabinetu pro klasický studia FLÚ AV ČR. Ve své vědecké práci se věnuje antickému, především římskému dramatu a divadlu, středověkému dramatu a divadlu a teoreticky také překladu pro divadlo. Doktorský titul získala za práci „Teatralita středověké literatury doby lucemburské“, je spolupřekladatelkou Plautovy hry Curculioa spoluautorkou její studentské inscenace. Za překlad hry Curculio aneb Darmojed získala společně s kolegy Tomášem Weissarem a Radkem Černochem druhé místo v soutěži o Cenu Evalda Schorma za rok 2017.


Překlady:

DARMOJED aneb CURCULIO