Poláčková, Eliška (CZ)

Poláčková, Eliška

Eliška Poláčková působí jako odborná asistentka na Katedře divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a jako odborná pracovnice v Oddělení antiky a její recepce v Kabinetu pro klasický studia FLÚ AV ČR. Ve své vědecké práci se věnuje antickému, především římskému dramatu a divadlu, středověkému dramatu a divadlu a teoreticky také překladu pro divadlo. Doktorský titul získala za práci „Teatralita středověké literatury doby lucemburské“, je spolupřekladatelkou Plautovy hry Curculio a spoluautorkou její studentské inscenace.


Překlady:

DARMOJED aneb CURCULIO