Weissar, Tomáš (CZ)

Weissar, Tomáš

Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar (*1992) je studentem latinské medievistiky v doktorském studijním programu na Ústavu klasických studií FF MU v Brně. Badatelsky se zabývá především středověkou duchovní lyrikou české provenience. Je však také předsedou Studentského spolku při ÚKS a producentem studentského divadelního uskupení Titivillus. V nedávné době se jako člen interdisciplinárního překladatelského týmu podílel na vzniku nového českého překladu dosud nepřeložené Plautovy komedie Curculio aneb Darmojed a jako režisér a producent také na jeho následné studentské inscenaci. Za překlad hry Curculio aneb Darmojed získal společně s kolegy Eliškou Poláčkovou a Radkem Černochem druhé místo v soutěži o Cenu Evalda Schorma za rok 2017.

 


Překlady:

DARMOJED aneb CURCULIO